Lagerhållning med Trust Logistics Center

Vi har ambitionen att vara det bästa alternativet för företag som har behov av effektiva flöden inom Supply Chain Management. Genom behovsanpassade lösningar vill vi vara med och säkra verksamheters lagerhållning i Sverige.
Är inte SCM er kärnverksamhet, är vi er partner.
Ni kan fokusera på att utveckla er verksamhet, utan att behöva lägga resurser på lagerhållning och logistikprocessen.
Kontakta oss så gör vi något bra tillsammans.

Logistics Center kan erbjuda tjänster inom

 • Lagerhotell
 • Lager
 • Produktionslogistik
 • Advanced Supplier Warehouse – Leverantörsägt lager
 • Bonded Warehouse – Tullager
 • Bygg- & Entreprenad logistik
 • Behovsanpassad logistik

Lagerhotell

Om ni behöver extra lagerutrymme.
Tjänsten går att abonnera vilket säkerställer att ni alltid har plats i lagerhotellet.
Alternativt så betalar ni per dygn, per pallplats och debiteras då endast för den tid som godset finns hos oss.

Några fördelar:

 • Anpassad efter era behov
 • Kostnadseffektiv hantering

Lager

Är ni i behov av yta? Då kan lösningen vara att flytta eller outsourca hela eller delar av ert lager till oss. Detta betyder att allt ert gods skickats till oss, vi ankomstrapporterar, läser in material på lager etc. Ni beställer sedan materialet av oss efter behov. Denna lösning kan vi anpassa helt efter era behov.

Några fördelar:

 • Anpassad efter era behov
 • Kostnadseffektiv hantering

Produktionslogistik

Vi ombesörjer all materialhantering från inköp till tillverkning. Ankomstrapportering, ankomstkontroll, avemballering, avfallshantering, materialtvätt, lager, plock/kittning etc. allt enligt era önskemål för att kunna försörja er produktion med leveranser direkt vid montagestationen utan mellan lager, Just-In-Time.
Med våra lösningar inom Inköps- och Produktionslogistik kan vi tillsammans optimera er produktionsprocess. Vi tar oss an uppdrag inom alla verksamheter med anknytning till försörjning.
Vårt uppdrag är att göra er effektiva genom att leverera rätt material, på rätt sätt, i rätt tid och i rätt mängd.

Några tjänster inom Produktionslogistik:

 • VMI-tjänster
 • Materialkonsolidering
 • Orderhantering
 • Ordersekvensering
 • Kvalitetssäkring
 • Försörjning vid montagestationen i produktionslina
 • Produktionsförberedelse
 • Tjänster inom uppackning/packning

Några fördelar:

 • Möjlighet att utveckla Supply Chain-processen, att gå från ”Push” till ”Pull”
 • Ger bättre förutsättningar att jämna ut produktion
 • TAKT Management System genom hela kedjan
 • Minimerad avfallshantering (ex. emballage) då all avemballering och omplock sker hos oss, inklusive materialtvätt eller enl. behov
 • Minskad yta, om ingen expandering av produktion görs
 • Förutsättningar för att skapa automatiserade beställningar (EDI)
 • Operativa kvalitets- och inköpsfunktioner kan centraliseras och/eller reduceras, samt att transportplanering kan flyttas till oss
 • Leveranser från oss levereras, mtrl-plockat, i förutbestämda pallar/behållare enl. beställning/Takt, Just-In-Time, så att de kan presenteras direkt för operatören och montören vid arbetsstationen. Utan materialhantering och mellanlager

Advanced Supplier Warehouse Leverantörsägt lager

Leverantörsägt lager, ett tillägg till Produktionslogistik.
Ni, tillsammans med oss, låter era leverantörer äga lagret hos oss. Detta gör att lagervärdet ligger i leverantörens redovisning och att även lagerkostnaden också tas av dem. Lagernivån styr leverantören baserat på ert planerade behov/uttag. Leverans till er gör enl. ”Call Off” (Skarp order) från oss. Lagervärdet övergår direkt till WIP (Work In Progress) hos er i och med leverans direkt till montören eller operatören i ex. TAKT-lina.

Några fördelar:

 • Möjlighet att utveckla Supply Chain-processen, att gå från ”Push” till ”Pull”
 • Ger bättre förutsättningar att jämna ut produktion
 • TAKT Management System genom hela kedjan
 • Kraftigt reducerad inventory
 • Minskar energianvändningen
 • Minimerad avfallshantering (ex. emballage) då all avemballering och omplock sker hos oss, inklusive materialtvätt eller enl. behov
 • Minskad yta, om ingen expandering av produktion görs
 • Förutsättningar för att skapa automatiserade beställningar (EDI)
 • Operativa kvalitets- och inköpsfunktioner kan centraliseras och/eller reduceras, samt att transportplanering kan flyttas till oss
 • Leveranser från oss levereras, mtrl-plockat, i förutbestämda pallar/behållare enl. beställning/Takt, Just-In-Time, så att de kan presenteras direkt för operatören och montören vid arbetsstationen. Utan materialhantering och mellanlager
 • Lagerkostnadsreducering
 • Frigör kapitalbindning

Bonded Warehouse – Tullager

Ett tullager är en plats som Tullverket har godkänt där du kan lagra icke-unionsvaror som är hänförda till tullagerförfarandet.
Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra den på ett tullager. Då betalar du tull och skatt först när du avslutar tullagerförfarandet och anmäler varan till import. Om varan ska återexporteras betalar du ingen tull eller skatt alls för varan i EU.

Bygg- & Entreprenad logistik

Välj att lagra materialet hos oss så slipper ni riskerna med stöld och skador. Dessutom sparar ni plats på arbetsplatsen. Vi kan anpassa leveranserna så att materialet är på plats på det sätt ni önska när det ska användas.

Behovsanpassad logistik

Kontakta oss och berätta så gör vi något bra tillsammans.