Trust Green

Effektiv och grön lager-och logistikprocess
All el vi använder idag kommer från vindkraft. Inom kort kommer dock solceller att pryda våra tak, vilket innebär att vi blir klimatpositiva då anläggningen kommer generera mer energi än vad vi kommer att göra av med.
I samband med etableringen av solceller kommer vi göra det möjligt för alla anställda att ladda sina eldrivna fordon under arbetstid. Dessutom är såklart vår egen flotta helt elektrifierad.
Men vi stannar inte där: alla el-drivna fordon som lämnar eller hämtar material hos oss erbjuds möjlighet att ladda under tiden.